Pchelka 80MayborodaDavid FlahertyKondratyev 2019MikhaylichenkoKatykhin 2019Okhrimenko 2019Ivanov 2019Sychev 2019Kaptyug 2019Tsukanov 2019Sychev M. 2019Bunin 2019